Duitsland wil immigratie afstellen op nood arbeidsmarkt

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Otto Schilly heeft vrijdag zijn ontwerp voor een nieuwe immigratiewet voorgesteld. Duitsland wil de immigratie afstellen op de behoefte van haar arbeidsmarkt. "Open en fexibel" zijn de sleutelwoorden in het voorstel. De immigratie moet bovendien regionaal vanuit de länder worden gestuurd.

BELGA

BR>

In Duitsland wordt sinds enkele maanden een debat gevoerd over de te voeren immigratiepolitiek, nadat een studie uitwees dat zonder de inzet van buitenlandse werkkrachten de economie binnen enkele jaren een tekort aan arbeidskrachten zal kennen. Het systeem van de zogenaamde 'green card', een werkvergunning ingevoerd om hooggeschoolde arbeidskrachten aan te trekken, wordt versoepeld. Het wordt uitgebreid naar alle sectoren van de economie. Bezitters van een 'green card', zoals informatici, ingenieurs, wetenschappers, zouden bovendien een onbeperkte verblijfsvergunning krijgen. Nu is de verblijfsvergunning nog beperkt tot vijf jaar.

Voor minder hooggeschoolden stelt Schilly een soort 'puntensysteem' voor, in functie van onder meer leeftijd en kwalificaties. Inwoners van de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie krijgen pluspunten.

De mogelijkheden voor migranten zonder academische opleiding zijn volgens Schilly "begrensd", omdat Duitsland zelf nog een hoog aantal werklozen telt. De minister wou zich niet uitspreken over het aantal immigranten die jaarlijks naar Duitsland zouden kunnen trekken.