Eén verkeersagressor op vijf is zwakke weggebruiker

Uit een analyse van 258 PV's die de Antwerpse politie opmaakte voor verkeersagressie blijkt dat 64 procent van de 516 personen die bij deze conflicten betrokken waren een bestuurder was van een personenauto, 14 procent voetganger, 7 procent bestuurder van een vrachtauto en 5 procent fietser. Het onderzoek werd uitgevoerd door KUL-studente An Helsen in het kader van haar licentiaatsthesis criminologie.

BELGA

BR>

In de meeste gevallen (37 procent) ging het om een incident tussen twee personenauto's. Zeventien procent betreft een conflict tussen een personenauto en een voetganger, gevolgd door de combinatie personenauto-vrachtwagen. Conflicten tussen personenauto en fietsers zijn goed voor 7 procent. Eén incident op 4 betrof dus een conflict tussen een personenauto en een zwakke weggebruiker (fietser of voetganger).

Uit een analyse van de conflicten blijkt dat de initiële agressieve prikkel (P) het meest frequent afkomstig is van bestuurders van personenauto's terwijl zwakke weggebruikers meestal de reagerende rol (R) op zich nemen. Van alle bestuurders van personenauto hadden er 47 procent de P-rol in het conflict en 36 procent de R-rol. Van de overigen was hun rol in het conflict onbekend. Bij bestuurders van vrachtwagens is dat respectievelijk 53 en 35 procent, bij voetgangers 14 en 65 procent, fietsers 25 en 58 procent.

De oorzaken van de incidenten zijn voorrang van de voetganger (14 procent), rijstrookwisselng (11 procent), belemmering doorstroming (9 procent), een ongeval en een gevecht om een parkeerplaats (telkens 7 procent). In 11 procent der conflicten werd gebruik gemaakt van een wapen. In 2 gevallen op 3 gaat het om een gebruiksvoorwerp. Het profiel van de gemiddelde verkeersagressor is een man (89 procent) tussen 21 en 30 jaar (4/10) die zich bedient van een sportieve personenauto.

Helsen pleit in haar scriptie voor een systematische en geïntegreerde aanpak van verkeersagressie. "Dit soort aanpak vereist verschillende soorten maatregelen die in een aantal complementaire stappen op verschillende momenten namelijk in de fase voor, tijdens en na het incident van verkeersagressie, inwerken op de vier componenten van het verkeersysteem met name mens, weg, voertuig en organisatie van de maatschappij".