VLD-Leuven wil studentenaantal in criteria Gemeentefonds

De VLD-Leuven eist dat ook het studentenaantal opgenomen wordt in de criteria bij de verdeling van het Gemeentefonds. Aanleiding is de goedkeuring dinsdag door de Vlaamse regering van het voorontwerp van decreet ter hervorming van het Gemeentefonds. Naast een samenvoeging van het Gemeentefonds met andere fondsen werden hierbij ook nieuwe verdelingscriteria in het vooruitzicht gesteld.

BELGA

Leuven telt bijna permanent zo'n 30.000 studenten op zijn grondgebied die momenteel op geen enkele manier worden meegerekend. Het stadsbestuur riep de voorbije jaren de Vlaamse regering diverse keren tevergeefs op hieraan iets te doen.