Rijke gemeenten krijgen minder geld van Vlaamse overheid

Zowel de steden Antwerpen en Gent als landelijke gemeenten zullen meer geld ontvangen uit het vernieuwde Gemeentefonds. Bovendien wil de regering fiscale paradijsjes als Knokke aanpakken. De Vlaamse regering heeft dinsdag de niewe criteria voor het Gemeentefonds goedgekeurd.

GPD

Het fonds groepeert het geld uit het huidige Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het waarborggedeelte van het Sociaal Impulsfonds. Dat levert globaal een bedrag van 55,7 miljard fr. op. Dat bedrag wordt nog verhoogd. Met hoeveel bepaalt de Vlaamse regering in september. De verdeling van de centen tussen de gemeenten zal mee gebeuren op basis van de fiscale draagkracht van de gemeente. Die merk je vooral aan de aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Gemeenten waar de belastingvoeten erg laag liggen, zullen minder middelen ontvangen uit het Gemeentefonds