Winst KLM meer dan gehalveerd

De nettowinst van KLM is in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar meer dan gehalveerd. KLM behaalde een nettowinst van 19 miljoen euro (66 miljoen Belgische frank), hetgeen 24 miljoen euro of 56 procent minder is dan de eerste drie maanden van vorig jaar. Begin juli gaf KLM al een winstwaarschuwing: de winst zou 'substantieel' lager uitpakken. De daling van de winst is minder sterk dan analisten hadden verwacht.

BELGA

Het bedrijfsresultaat nam in het eerste kwartaal af van 100 tot 23 miljoen euro (928 miljoen euro). Verslechterde economische omstandigheden resulteerden volgens de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in een afnemende vraag en een druk op de gemiddelde opbrengst per tonkilometer vervoer.

De bedrijfsinkomsten bedroegen in het eerste kwartaal 1,712 miljard euro, een daling van 2 procent tegenover vorig jaar. De operationele cashflow zakte terug van 210 naar 147 miljoen euro (6 miljard frank). Voor heel het boekjaar verwacht de KLM het resultaat niet vast te kunnen houden. Het is volgens de luchtvaartmaatschappij door de verslechterde economie onvermijdelijk dat het bedrijfsresultaat significant lager zal uitkomen dan vorig jaar.