Landbouwers wroeten zich door crisissen

Ondanks de verschillende crisissen die de landbouwers de voorbije jaren over zich heen hebben gekregen, blijft het aantal boeren dat financieel over de kop gaat uiterst beperkt. Vorig jaar diende het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) slechts acht

JOHAN VAN GEYTE

keer zijn borgstelling aan te spreken voor in totaal 37 miljoen frank