Landuyt: "Nog steeds wilde westen in Wallonië"

BRUSSEL -

Het statuut van de voetbalmakelaars, of -managers, wordt geregeld door een Vlaams decreet en het Fifa-reglement. Langs Waalse en Brusselse kant is er nog geen reglement. "Het is daar nog volledig het wilde westen", zegt Vlaams minister Renaat Landuyt aan Belga.

BELGA

BR>

Volgens het toezichtsdecreet van het Vlaamse gewest kan een makelaar maximaal 7 procent krijgen van het brutosalaris van de speler en 7 procent van de transfersom. De makelaar kan die sommen enkel van de club vragen, niet van de speler. De makelaar moet ook bij de Vlaamse overheid opgenomen zijn.

Voor het bestaan van dit decreet, opereerde de voetbalmakelaar in een soort juridisch vacuüm of zelfs in de pseudo-illegaliteit. Nu zijn de gewesten bevoegd voor deze materies. "De internationale instanties hadden gevraagd om de kwestie te regelen, hetgeen wij langs Vlaamse kant gedaan hebben", zegt Vlaams minister van tewerkstelling Renaat Landuyt aan Belga. "Langs Waalse kant is het echter nog altijd volledig het wilde westen. Dat toont dit arrest ook duidelijk aan. Zo'n situatie zou vandaag in Vlaanderen niet meer kunnen." Gezien een meerderheid van de clubs van eerste klasse zich in Vlaanderen bevinden, heeft het decreet ook veel invloed op de situatie in Wallonië. Het merendeel van de Franstalige makelaars is ook bij de Vlaamse overheid opgenomen.

Een gelijkaardige wetgeving bestaat niet langs Brusselse en Waalse kant, maar de ministers van tewerkstelling Eric Tomas en Maria Arena bereiden momenteel een tekst voor, in overleg met de minister van Sport van de Franse gemeenschap Rudy Demotte.

De internationale voetbalfederatie Fifa beschikt ook over een eigen reglement dat binnenkort echter zal gewijzigd worden. De Fifa verklaart enkel die transfers geldig die onderhandeld zijn door erkende makelaars.

In het Fifa-reglement staat onder meer dat de makelaars geen functies mogen bekleden in een voetbalclub of in een voetbalfederatie. De kandidaat-makelaars moeten een schriftelijk examen afleggen bij hun nationale voetbalfederatie. Ze moeten bovendien een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en een bankgarantie van 100.000 Zwitserse frank (65.634 euro; 2,65 miljoen frank) storten.

Wat betreft de vergoeding van de voetbalmakelaars staat het volgende in het Fifa-reglement:

-Bij overeenkomsten tussen makelaars en spelers krijgt de makelaar een bepaald percentage van het bruto-salaris dat de speler van zijn club ontvangt. Indien de speler en de makelaar het niet eens zijn over het percentage, stelt de Fifa het percentage vast op 5 procent.

-Bij overeenkomsten tussen makelaars en clubs wordt de makelaar betaald volgens een vooraf bepaald forfait. De nationale federatie moet eventuele conflicten op dat vlak beslechten.