Commissieloon illegaal volgens Luikse rechtbank

BRUSSEL -

Sommige commissielonen die voetbalmakelaars of -managers opstrijken zijn, of waren, volgens de Belgische wetgeving illegaal. Dat blijkt uit een vonnis van de Luikse koophandelsrechtbank uit '99, dat in maart jongstleden bevestigd werd door het Luikse hof van beroep.

BELGA

BR>

De Franstalige krant La Libre Belgique kon het vonnis inkijken. Het gaat meer bepaald om de commissies die de makelaars aan de club vragen van wie of aan wie ze een speler hebben verkocht.

In Vlaanderen stelt dat soort problemen zich echter niet meer sinds het najaar 2000, toen het toezichtsdecreet van minister van tewerkstelling Renaat Landuyt van kracht is geworden. Volgens dat decreet kan de makelaar een commissie krijgen van maximaal 7 procent van de volledige transfersom.

Het vonnis van Luik baseerde zich op een koninklijk besluit van 28 november 1995. Volgens dat besluit is het verboden om zich arbeidspotentieel van een ander toe te eigenen. Er werd alleen een uitzondering op deze regel gemaakt voor impressario's van artiesten. In deze rechtszaak heeft echter niemand gepleit dat de voetbalspelers onder die categorie van artiesten zou vallen.

De Luikse rechtbank moest een conflict beslechten tussen Standard Luik en de makelaarsfirma European Football Consulting over de transfervergoeding van 57 miljoen frank (1,14 miljoen euro) van Gunther Schepens naar de Duitse eersteklasser Karlsruhe in 1997. European Football Consulting had een jaar voordien de transfer van Schepens naar Standard afgehandeld en met Standard een akkoord ondertekend.

Toen Schepens werd doorverkocht aan Karlsruhe vroeg de makelaarsfirma, op basis van dat akkoord, 10 procent van 57 miljoen frank aan Standard. De Luikse club weigerde echter te betalen, onder meer met als argument dat het bedrijf ondertussen niet meer de officiële manager van de speler was. Schepens was ondertussen van makelaar veranderd, omdat de vorige niet erkend was door de Fifa. De rechtbank heeft geoordeeld dat de overeenkomst tussen Standard en de makelaarsfirma illegaal was, op basis van het decreet van 1995.

"Dergelijke problemen zijn ontstaan toen de makelaars de spelers contractueel voor lange periodes aan hen begonnen te binden en toen de makelaars steeds grotere bedragen begonnen te eisen. Het is dat diverse partijen de overeenkomsten voor de rechtbanken beginnen brengen zijn, legt meester René Verstringhe, expert in de voetbalmaterie en overigens ook bondsprocureur, aan Belga uit. "De rechtspraak over die overeenkomsten is niet eenduidig. In sommige gevallen hebben de rechtbanken die overeenkomsten niet als illegaal aanzien, maar hebben ze er de bedragen als 'buitensporig' beschouwd."

Het Luikse vonnis stelt echter de overeenkomsten tussen managers en spelers niet in vraag. Langs Vlaamse kant kan, volgens het decreet-Landuyt, de manager zijn vergoeding echter enkel van de club ontvangen. Dat is zo voorzien om de speler een maximale bescherming te bieden.