Wetenschappers maken menselijke eicellen

Wetenschappers hebben een techniek ontwikkeld waarmee vrouwen in de toekomst mogelijk moeder kunnen worden lang nadat zij opgehouden zijn met het produceren van vruchtbare eicellen. De techniek werd maandag op een conferentie van de Europese Gemeenschap voor Menselijke Reproductie en Embryologie in Lausanne openbaar gemaakt. Artsen nemen een cel van een onvruchtbare vrouw en plaatsen die in een eicel die door een vruchtbare vrouw is afgestaan. Het resultaat is een eicel die het genetische materiaal bevat van de onvruchtbare vrouw, niet die van de eiceldonor.

APNED

BR> Theoretisch kan een onvruchtbare vrouw daarmee een onbeperkte voorraad eicellen aanmaken en kan zij ook kinderen krijgen op latere leeftijd. Experts zeiden dat die mogelijkheid in de praktijk echter veel praktische en ethische bedenkingen kent. Artsen benadrukten dat de techniek nog in de kinderschoenen staat en dat nog jaren van onderzoek nodig zijn.