Vlaams Parlement voert recht van antwoord op verzoekschriften in

Mensen die een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement krijgen het recht op een gemotiveerd antwoord binnen de zes maanden. Dat staat in een voorstel van bijzonder decreet dat morgen/woensdag zal worden goedgekeurd.

BELGA

BR>

Het Vlaams Parlement blies het petitierecht in '98 nieuw leven in. Via een bijzonder decreet kreeg iedereen het recht een verzoekschrift in te dienen. Een verzoekschrift dat door minstens 15.000 mensen werd ondertekend, moet door de plenaire vergadering worden behandeld.

Het decreet wordt nu bijgestuurd zodat er een recht van antwoord wordt ingevoerd. Binnen een termijn van zes maanden moet het parlement antwoorden op de verzuchtingen, klachten en beleidsvoorstellen die via de verzoekschriften worden aangekaart. Zo nodig kan de antwoordtermijn éénmaal verlengd worden met een periode van drie maanden.