CVP wil Gemeentefonds spijzen

De CVP heeft een voorstel van decreet klaar waardoor de opbrengst van de onroerende voorheffing in Vlaanderen, automatisch naar het Gemeentefonds gaat. Het voorstel komt er op een ogenblik dat de Vlaamse regering zelf aan maatregelen denkt om de gemeenten financieel tegemoet te komen.

ERIC DONCKIER

BR>

Het financieel lijdensverhaal van de gemeenten is gekend. Hun inkomsten verminderen als gevolg van diverse Europese en Belgische en Vlaamse maatregelen (liberalisering elektriciteitsmarkt, belastinghervorming...). Anderzijds hebben ze meer uitgaven, opnieuw als gevolg van maatregelen genomen op hoger niveau (politiehervorming, participatie in energie-intercommunales, waterzuivering, CAO's personeel lokale besturen...).

Dit alles heeft als resultaat dat de gemeenten hun begroting niet meer in evenwicht kunnen houden en alle gemeenten samen tegen 2006 afstevenen op een tekort van 57 miljard in plaats van een overschot van 13 miljard in 2000.