Bisschoppen tegen euthanasie-wet

«Het scheppen van een wettelijk kader voor eutanasie is volgens ons moreel onaanvaardbaar. Een dergelijke wet is immers in strijd met wat tot de kern van een humane samenleving hoort, namelijk de fundamentele eerbied voor het menselijke leven en de zorg voor de meest kwetsbare mens.» Dat zeggen de Belgische bisschoppen in een verklaring naar aanleiding van de bespreking van een wetsvoorstel over eutanasie en palliatieve zorg die binnenkort in de senaat begint.

DESK MEDEWERKER

BR>

Levensbeëindigend handelen, ook op verzoek van de patient, betekent altijd het bewust doden van een mens, zeggen de bisschoppen. «We begrijpen niet dat men dit wettelijk wil regelen juist nu men in vele delen van de wereld bijzonder gevoelig is geworden voor de bescherming van het leven van iedereen. Bovendien beschikt de geneeskunde vandaag over meer kennis en middelen dan ooit tevoren om pijn onder controle te houden».

Het wetsvoorstel dat de Senaat weldra zal bespreken is bovendien zeer verregaand. Het wil het opzettelijk levensbeëindigend handelen niet alleen toelaten voor wie fysiek ondraaglijk lijdt en zich daarbij in een medisch uitzichtloze toestand bevindt, maar eveneens voor wie in een gelijkaardige situatie ondraaglijk psychisch zou lijden. In die situaties zal zelfs niet vereist worden dat de patiënt die om eutanasie verzoekt binnen afzienbare tijd zal overlijden. Eutanasie zal bovendien mogelijk worden voor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten maar die eerder in hun leven in een wilsverkla- ring schreven.