VU: akkoord in reglementscommissie over ledenbevraging

De commissie bij de Volksunie die een reglement opstelt voor de schriftelijke ledenbevraging heeft een akkoord bereikt dat morgen/woensdagavond aan de partijraad zal worden voorgelegd. Als de winnende groep voldoende stemmen haalt, kan hij de naam Volksunie behouden.

BELGA

BR>

De leden zullen zich vanaf begin augustus kunnen uitspreken over de toekomst van de VU. Alvast drie groepen (de groep-Anciaux, de groep-Bourgeois en de zogenaamde middengroep) zullen daarvoor een project indienen. Half september wordt het resultaat bekendgemaakt.

De reglementscommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van de drie groepen) heeft een consensusakkoord bereikt over alle punten. De drie groepen zullen het woensdag op de partijraad verdedigen. In principe zal de winnende groep de naam VU mogen behouden, maar dat geldt niet in alle gevallen, zo luidt het bij de VU. Meer commentaar wilde men in afwachting van de partijraad niet kwijt, maar een bericht in de Financieel-Economische Tijd werd niet ontkend. De FET schreef dinsdag dat de winnende groep de naam VU krijgt als ze minstens 50 pct van de stemmen krijgt als er drie projecten worden ingediend. Bij twee projecten zou de drempel 60 pct zijn.

Als geen enkele groep het benodigde percentage behaalt, zou de naam VU verdwijnen. Alleszins zou de winnende groep de vzw Volksunie en het grootste deel van het patrimonium en middelen krijgen. Zoals eerder al was overeengekomen kunnen de verliezers op een uittredingsregeling rekenen. De verliezende groepen zouden ook bij de winnende groep mogen aansluiten, als die laatste daarmee akkoord gaat.