België moet 11,4 miljard staatssteun terugvorderen

Het Europees Hof heeft België veroordeeld tot het terugvorderen van de 11,4 miljard frank staatssteun (285 miljoen euro) die aan bedrijven werd uitgekeerd in het kader van de Maribel-operaties bis en ter. Het Hof oordeelde vroeger reeds dat de steun inging tegen het Europees recht en meer bepaald een schending was van de wetten op de vrije concurrentie. Dinsdag werd het standpunt van de Europese Commissie in de zaak bekrachtigd.

BELGA

Bij Maribel ging het vooral om kortingen op bijdragen voor de sociale zekerheid. Werkgevers die handarbeiders in dienst hadden en af te rekenen hadden met internationale concurrentie, konden ervan genieten.

Ons land vestigde er in het verleden de aandacht op dat "administratieve moeilijkheden" het onmogelijk maakten om de steun te recupereren binnen de afgesproken termijn. Argumenten waar de Europese wetgeving echter geen oren naar heeft.

België werd dinsdag ook veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten, maar volgens een woordvoerder van het Europees Hof gaat het daarbij slechts om een verwaarloosbare som in vergelijking met de bedragen die bij de bedrijven dienen teruggevorderd.

De Maribel-operatie werd op 29 juni 1981 geïmplementeerd in de Belgische wet en legde de algemene principes vast van de sociale zekerheid bij loontrekkenden. Bij koninklijk besluit van 14 juni 1993 werden de kortingen op de sociale bijdragen voor bepaalde werkgevers verhoogd. Een jaar later gingen de kortingen nog eens de hoogte in en werd het principe ook uitgebreid tot sectoren als het internationaal transport, de tuin- en de bosbouw.