Nieuwe regeringsverklaring op 10 juli

Maandagavond verzamelde minister-president Patrick Dewael de top van de Vlaamse regering en de voorzitters van de vier Vlaamse meerderheidspartijen op zijn kabinet om te onderhandelen over de herverdeling van Vlaamse bevoegdheden en financiën. De vergadering ging iets voor middernacht zonder akkoord uit elkaar. Er zullen nu twee werkgroepen worden opgericht die tegen 10 juli een nieuwe regeringsverklaring moeten voorbereiden. Die zal Dewael dan voorstellen in het Vlaams Parlement.

BELGA

Er wordt gestreefd naar een kaderakkoord, waarvan de details later moeten ingevuld worden via de begrotingsopmaak en specifieke decreten.

Op de agenda stonden o.a.:

Burgemeesters

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 worden de burgemeesters rechtstreeks verkozen. Daar is iedereen het over eens. Wel nog in discussie: gebeurt dit in één of in twee rondes? Moet hij uit de meerderheid komen of mag het ook iemand van de oppositie zijn? En mag een burgemeester nog cumuleren met een parlementair mandaat?

Kiessysteem

Worden bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de zetels nog verdeeld volgens het systeem Imperiali (dat goed is voor de grote partijen) of vervangen door het systeem Dhondt (dat beter is voor de kleinere partijen)?

Bevoegdheden

Door de goedkeuring van de Lambermontakkoorden krijgt de Vlaamse regering nieuwe bevoegdheden: gemeente- en provinciewet, landbouw, buitenlandse handel, later ook ontwikkelingssamenwerking. Naar wie gaan die bevoegdheden, moet er een herschikking van bevoegdheden onder de Vlaamse ministers komen en komt er een bijkomende Vlaamse minister? Een vaak geciteerde piste is dat de gemeente- en provinciewet naar Van Grembergen gaat, die verliest buitenlandse handel aan Dewael, die op zijn beurt begroting en financiën afstaat aan een nieuwe VLD-minister met André Denys en Louis Bril als mogelijke kandidaten.

Financiën

Tot slot heeft de Vlaamse regering op legislatuurbasis 80 miljard meer uit te geven dan eerst gedacht. Naar waar moet dat geld gaan? Een mogelijke oplossing is de zogenaamde Dewael-norm waarbij alles wat de Vlaams regering méér overhoudt dan wat de Hoge Raad van Financiën vooropstelt, verdeeld wordt over 1/3de lastenverlaging, 1/3de zorgen voor later en 1/3de (éénmalige) nieuwe initiatieven.