Vlaamse overheid duwt Zutendaal in het rood

"Al van het begin van dit jaar wachten wij op 36 miljoen frank (900.000 euro) van de Vlaamse overheid om projecten en Gesco's te financieren. We hebben de kosten inmiddels vanuit de gemeentekas moeten betalen met als gevolg dat we financieel in het rood staan." Jos Beuls trok vandaag aan de noodbel tijdens de voorstelling van het Zutendaals beleidsplan.

GERT REYNDERS

BR>

"Vorig jaar konden we nog 30 tot 40 miljoen frank beleggen," zegt de Zutendaalse burgemeester. "Nu moeten we datzelfde geld steken in projecten die door de Vlaamse overheid al lang betaald hadden moeten worden. Dertig miljoen frank hebben we al betaald aan werken die uitgevoerd moesten worden. Nog eens zes miljoen frank hebben we uit onze kas moeten halen om de Gesubsidieerde Contractuelen te kunnen betalen. Voor een gemeente zoals Zutendaal is dat veel geld. Zeker als je weet dat we een begroting hebben met een omzet van een 200 miljoen frank. Vervelende is natuurlijk dat hierdoor de verdere werking van het gemeentebestuur ondermijnd wordt. Je kan zeggen dat we het geld later wel krijgen maar dan is dat zonder intrest zodat we uiteindelijk altijd de verliezer blijven."