Mobiliteitsbus in Alken

Met een mobiliteitsbus gaat gedeputeerde Guy Vrijs alle Limburgse gemeenten aandoen om de knelpunten op vlak van mobiliteit te kennen. De provincie zelf heeft op dat vlak geen bevoegdheid, maar Vrijs wil ze als pleitbezorger aankaarten bij hogere overheden en instanties. Dinsdag was Vrijs in Alken.

MARIJ WYERS

BR>

Op de bus stapten schepen van verkeer en mobiliteit, gemeentepersoneel, onderwijspersoneel en gedeputeerde Vrijs. Ze bezochten de gevaarlijke punten in de gemeente. «Op de overgangsplaatsen van de Expressweg is de tijd voor fietsers -schoolgaande jeugd - te kort om over te steken. De verkeerslichten moeten anders worden afgesteld. Op de grote invalsweg van Alken met veel vrachtverkeer zijn er nog geen fietspaden. Verder moet het centrum van Terkoest duidelijker worden aangegeven door de Vlaamse overheid opdat het verkeer er niet meer doorraast,» legt schepen Deloffer uit. Gedeputeerde Vrijs gaat die pijnpunten bepleiten bij hogere overheden.