Herk-de-Stad heeft 200 woningen te kort

De gemeente Herk-de-Stad heeft de komende tien jaren een tekort van 206 woningen. De gemeente wil dat tekort in eerste instantie opvangen met het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Daelersveld tussen Herk-centrum en de gewestweg Hasselt-Diest. Dat staat in de woonbehoeftenstudie die op de jongste gemeenteraad is voorgesteld.

LW

BR>

De bevolkingsevolutie van Herk-de-Stad leert dat er de komende tien jaren 563 woningen nodig zijn. Het aantal beschikbare woningen en bouwpercelen bedraagt op dit ogenblik echter maar 357 eenheden. Dat maakt een verschil van 206 of - aan een gemiddelde van 15 woningen per hectare - een totale oppervlakte van bijna 14 haectare De gemeente wil de nood aan bijkomende bouwgrond in eerste instantie opvangen met het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied Daelersveld. Met een totale oppervlakte van 8 hectare volstaat dat echter nog niet. Daarom wil de gemeente op de middellange termijn ook de woonuitbreidingsgebieden Pikkeleer vlakbij Herk-centrum, het resterende gedeelte van de wijk Lindeboom in Schakkebroek en het gebied Ganzenhoek in Donk voor kandidaat-bouwers beschikbaar stellen.