Ontslag Vanheeswijck: Cassatie verbreekt arrest

De juridische veldslag rond het vertrek van de omstreden directeur Hugo Vanheeswijck van het O.L.Vrouwlyceum van Genk is nog niet gestreden. Het Hof van Cassatie heeft recent het arrest van het hof van beroep van Antwerpen verbroken. Dat stelde dat een vast benoemd personeelslid van het Vrij Onderwijs niet zomaar kan ontslagen worden.

BELGA

Het lyceum van Genk had tegen die beslissing cassatieberoep ingediend en haalde recent zijn slag thuis. Het Hof oordeelt dat het Decreet Rechtspositie van het personeel van het Vrij Onderwijs niet boven het 'normale' burgerlijk en arbeidsrecht staat en dat dus een verbreking van een arbeidsovereenkomst met een vastbenoemd personeelslid wegens "contractuele wanprestatie" toch mogelijk is. Cassatie doet geen uitspraak over de verbreking van de arbeidsovereenkomst zelf en ook niet over de reïntegratie van Vanheeswijck als personeelslid van het lyceum. Cassatie oordeelt immers enkel over de procedure, niet over de grond van de zaak. Het is nu aan het Brusselse arbeidshof om in deze zaak een nieuwe beslissing te treffen.