Opnieuw beroep tegen klooster van Opgrimbie

De vzw's Natuurreservaten, Bond Beter Leefmilieu en Vereniging voor Bos in Vlaanderen evenals één buurtbewoner hebben bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de nieuwe bouwvergunning voor een klooster op het koninklijk domein in Opgrimbie.

BELGA

Ze vragen in kortgeding de schorsing en ten gronde te vernietiging van de bouwvergunning.

Op 13 april van dit jaar leverde minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen een nieuwe bouwvergunning af voor de bouw van een klooster voor de Monialen van Bethlehem op het koninklijk domein Friedhem in Opgrimbie. De bouw van het klooster kon daardoor hervat worden. De werken waren op 8 februari 1999 stilgelegd nadat de Raad van State vijf dagen eerder de eerste bouwvergunning had vernietigd. Ook toen waren de natuurverenigingen en buurtbewoners naar de Raad van State gestapt.

Meteen na de beslissing van minister Dirk Van Mechelen kondigden de natuurverenigingen aan dat ze opnieuw in beroep zouden gaan. Maar ze wachtten de allerlaatste dag af van de termijn waarbinnen dit kon, om het ook effectief te doen. Ze menen zeven goede argumenten te hebben om schorsing en vernietiging te vragen. Minister Dirk Van Mechelen was geenszins verrast door het beroep en herhaalde dat hij zich zou neerleggen bij de uitspraak van de Raad van State. Het cruciale moment in de nieuwe beroepsprocedure wordt het kortgeding. Hebben de natuurverenigingen hun beroep op tijd ingediend en kunnen ze een belang aantonen om de schorsing te vragen? Zo ja, dan krijgen ze de schorsing en volgt in principe na drie maanden de uitspraak ten gronde. Zo neen, dan komt er géén schorsing en is het niet uitgesloten dat de drie natuurverenigingen afhaken en géén uitspraak ten gronde vragen. Want in dat geval is het minstens vijf jaar wachten op zo'n uitspraak en is in de tussentijd het klooster afgewerkt.