Uitzonderlijke daling werkloosheid

Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW's) is in de maand juni met 3.822 eenheden gedaald tegenover vorige maand. België telde in juni 343.866 volledig werklozen met een uitkering. Dat er in de maand juni een daling optreedt tegenover mei is uitzonderlijk, zegt federaal minister van werkgelegenheid, Laurette Onkelinx.

BELGA

In 2000 was er tussen mei en juni een stijging met 1.326 eenheden, in 1999 een stijging met 1.987. Maar dit jaar daalde het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) in juni in totaal met 3.822. In Wallonië waren er de voorbije maand 179.507 werklozen (-2.272), in Vlaanderen 111.397 (-1.902), in Brussel 52.962 (-352). Ten opzichte van juni 2000 is het aantal UVW's gezakt met 4,95 procent naar 17.898 eenheden. Deze daling in 12 maanden bedraagt 9.570 (- 7,9 pct) in Vlaanderen, 6.834 (- 3,7 pct) in Wallonië en 1.494 (- 2,7 pct) in Brussel. De daling van het aantal UVW's ten opzichte van vorig jaar is minder uitgesproken bij de mannen (- 6.198) dan bij de vrouwen (- 11.700)