Kamer keurt verdere privatisering Belgacom goed

De Kamer heeft dinsdag het wetsontwerp goedgekeurd dat de regering de volmacht geeft alle nodige maatregelen te nemen om Belgacom verder te privatiseren. Dat gebeurde met 78 stemmen voor, 13 tegen (Vlaams Blok) en 37 onthoudingen (CVP, PSC, VU en twee Ecolo'ers).

BELGA

BR>

Marie-Thérèse Coenen van de Franstalige groenen zei voor de stemming het dossier van nabij te zullen volgen. "Dit mag geen tweede Sabena worden", verklaarde ze.