Aantal reizigers NMBS stijgt op 4 jaar met 8 procent

Op vier jaar tijd is het aantal treinreizigers bij de NMBS gestegen met acht procent. In 2000 vervoerde de nationale vervoersmaatschappij 153.299.000 reizigers (139.878.000 in het binnenland, 13.421.000 op het internationale netwerk). Het reizigersaantal bij de spoorwegen stijgt sinds 1996.

BELGA

In dat jaar telde de NMBS 141.696.000 treinreizigers, of 8,2 procent minder dan vorig jaar. In 1997 waren dat er 143.566.000, in 1998 145.856.000 en in 1999 147.291.000. De NMBS schrijft het stijgend reizigersaantal toe aan een algemene verbetering van het onthaal in de stations en de treinen, maar ook aan de flexibiliteit van het werk