Tour de France (5) - Tien maatregelen tegen doping

SPN016 3 ALG 0472 N BELGA-0205 WIELRENNEN/ Tour de France (5) - Tien maatregelen tegen doping BRUSSEL 03/07 (BELGA) = De organisatoren van de Ronde van Frankrijk hebben de afgelopen maanden een tienpuntenplan uitgewerkt in de strijd tegen doping.

BELGA

Om de doelstellingen te realiseren werd een bedrag van tien miljoen Franse frank (60 miljoen Belgische frank) over drie jaar uitgetrokken. Vooral de strijd tegen EPO (erythropoïetine) wordt één van de prioriteiten. De nieuwe Franse methode, ontwikkeld door het nationaal laboratorium van Châtenay-Malabry (Parijs), zal daarvoor gebruikt worden. Voor de start van de Tour zal aan de renners, de sportdirecteurs en de dokters een formeel engagement gevraagd worden waarin ze beloven de ethische code te respecteren. Als de renners medicijnen willen nemen, zal dat alleen kunnen als die eerst zijn goedgekeurd door twee of drie, door de Internationale wielerunie (UCI) aangestelde, dokters. Dat moet het misbruik van geneesmiddelen tegengaan. De tien maatregelen: . Uitbreiding van de ethische code, het referentiedocument dat handelt over de waarden, de verplichting van een doorzichtige competitie en de principes van de strijd tegen doping. . Engagement van elke ploeg om de ethische code en het reglement van de Tour te respecteren. . Eedaflegging van de renners, waarin ze zweren principes en modaliteiten van bovenvermelde documenten na te leven. . Een delegatie van twee of drie UCI-artsen zijn gedurende heel de Tour aanwezig. Zij moeten een eventuele goedkeuring geven wanneer een renner een doktersvoorschrift voorlegt voor medicamenten die op de verboden lijst staan. . Er is een derde fase voorzien in de medische opvolging van de deelnemers in de dagen voor de start in Duinkerke. . Dagelijkse dopingcontroles voor 10 renners (steeds de winnaar van de etappe, en de eerste drie uit het klassement) op basis van recent bekrachtigde testen. Behoud van de onverwachte bloedcontroles. . Er wordt een logistieke organisatie opgezet die zorgt voor de dagelijke controles en een snelle bekendmaking van het resultaat, binnen de 72 uren. . Samenwerking met meerdere laboratoria van het NCWO (Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek) voor een programma van drie jaar onder supervisie van een wetenschappelijke raad, voorgezeten door Roland Jouvent. . Sensibilisering van alle renners in de Tour. Tijdens een voorlichtingssessie met onder andere een biologe (Alain Astié), een sportarts (Dr Christian Benezis) en de organisatoren (Jean-Marie Leblanc), op de vooravond van de start, zullen de renners ingelicht worden over de risico's van dopinggebruik. . Preventiecampagne voor de jonge wielrenner (in het kader van de opleidingscentra, die medegefinancieerd worden door de Tour) en voor het brede publiek. Preventiespots op de Franse televisie. ./.VDD ./. 031502 JUL 0