Stevaert: gewone woningen gratis zone-eigen maken

In een gesprek met deze redactie stelt minister vice-president Steve Stevaert voor om géén planbaten te heffen op gronden waarop een huis staat van maximum vijf miljoen frank. Bovendien moet het om eerste huis gaan. Voor duurdere huizen wil de minister de planbaten dan weer verhogen.

dswartenbroekx

Planbaten moeten betaald worden wanneer gronden van zonevreemd in zone-eigen worden omgevormd en zo in principe een meerwaarde krijgen. De planbaten worden berekend op basis van een ingewikkelde formule. Het zal wel voor iedereen duidelijk zijn dat het voorstel-Stevaert niet alleen een inhoudelijk maar ook en misschien zelfs vooral een politiek voorstel is. Het dossier van de zonevreemde woningen is geblokkeerd sinds VLD-voorzitter Karel De Gucht uitpakte met zijn spraakmakend voorstel om alle zonevreemde woningen met één pennetrek zone-eigen te maken; en dit nog voor de grote vakantie. Het voorstel van de minister ligt immers ergens tussen wat enerzijds de VLD wenst en anderzijds wat SP en Agalev willen. En kan in afgeleide orde ook zorgen voor een toenadering binnen de VLD tussen minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen en voorzitter Karel De Gucht. Of SP'er Steve Stevaert als bemiddelaar binnen de VLD. Ook de politiek heeft zijn leuke kanten. Maar om terug te komen op het dossier zelf. Hoe de dames en heren politici het oplossen, dat is hun zorg. Onze zorg is dat het snel gebeurt en het niemand sanctioneert die niet bewust in de fout ging. Want dan mag het voorstel-De Gucht om in één pennetrek alle zonevreemde woningen opnieuw zone-eigen te maken dan al radicaal zijn. SP en Agalev doen er goed aan zich te herinner dat het ook maar met één pennetrek was dat al deze zone-eigen woningen in de jaren zestig zonevreemd werden gamaakt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer