Nationale werkloosheidsgraad ligt op 10%

Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen is in de maand mei toegenomen met 1.045 eenheden tot 347.668. Dat blijkt uit de nationale werkloosheidscijfers van het ministerie van tewerkstelling. De werkloosheidsgraad in België bedraagt 10 procent, dat is 0,1 procent lager dan in mei vorig jaar.

BELGA

De toename van het aantal UVW's in mei is volledig te wijten aan een stijging van 1.343 in Wallonië. In Vlaanderen en Brussel ging dat aantal naar beneden met respectievelijk 295 en 3. De stijging is een gevolg van het aflopen van de wachttijd voor de jongeren die juni vorig jaar hun studies beëindigden, de versnelde groei van de actieve bevolking en daar bovenop de vertraagde economische groei. Over twaalf maanden bekeken daalde het aantal UVW's met 3,5 pct of 12.750 eenheden. Bij de vrouwen is de daling meer uitgesproken dan bij de mannen. De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 8 pct, de vrouwelijke op 12 pct. In Vlaanderen bedraagt ze 5,9 pct, in Wallonië 15,5 pct en in Brussel 16,9 pct

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer