Het gaat weer goed met de kerkuil

Het jaar 2000 was een topjaar voor de kerkuil. Een werkgroep, speciaal opgericht om de nesten van deze torenklimmer te tellen, heeft vorig jaar in Vlaanderen 397 'broedgevallen' geregistreerd. Dit is het hoogste aantal sinds de werkgroep in 1982 haar werking startte, weet Jan Rodts, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen.

BELGA

Vogelbescherming Vlaanderen heeft op 30 januari een noodoproep gekregen van arbeiders van het bedrijf Van Laere aan de Antwerpsesteenweg in Burcht (Zwijndrecht). Zij waren gealarmeerd nadat een kerkuil al enkele dagen cirkelde in de loods waar bedrijfsvoertuigen hersteld worden.

Aangezien in die ruimte altijd veel lawaai is (draaiende motoren, laswerken, metaalbewerking,... ) werd de nachtroofvogel constant opgeschrikt. Het dier vloog rond in de nok van het gebouw, verbruikte daardoor te veel energie en geraakte uitgeput bij gebrek aan voedsel.

Met speciaal vangmateriaal heeft een interventieploeg van de Vogelbescherming de vogel uit het twaalf meter hoge gebouw bevrijd. Aangezien zijn conditie ondermaats was, werd besloten de vogel niet onmiddellijk vrij te laten, maar over te brengen naar het erkend Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Anderlecht. De kerkuil woog op dat moment amper 240 gram en dat is veel te weinig om voor zijn eigen voedselvoorziening in te staan, zeggen specialisten. De kerkuil is in het Brusselse op een aansterkend dieet gezet van verse muizen. Met goed gevolg.

Kerkuil is er volledig bovenop gekomen, heeft van een medewerker van het Koninklijk Belgisch lnstituut voor Natuurwetenschappen een wetenschappelijke ring gekregen en is vrijdag in het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren weer vrij gelaten.

De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, een autonome werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen, zet zich al 23 jaar in voor de bescherming van deze kwetsbare vogelsoort, onder meer door het ophangen van 1.500 nestkasten, gereserveerd voor kerkuilen, in heel Vlaanderen.