Huisvuil wordt duur in Kortessem

Vanaf 1 april verhoogde de gemeente Kortessem de prijs van de huisvuilzakken van 30 naar 50 frank. Gelijktijdig werd op 1 april ook het reglement op het ophalen van grof huisvuil gewijzigd. waar de inwoners voorheen verplicht waren een sticker van 50 frank op één stuk te plaatsen, wordt dit nu afgeschaft en wordt het grof vuil gratis opgehaald.

MARK KENIS

De stickers in voorraad kunnen op het gemeentehuis worden ingeruild. Voor Grof vuil dat door particulieren echter wordt geleverd in het containerpark dient verder te worden betaald.