School Godsheide genomineerd (audioverslag)

Het project ‘Verbondenheid’, een initiatief van de KULeuven, heeft 15 Vlaamse scholen genomineerd die pogingen ondernemen om een ‘gezond’ leefklimaat te scheppen in het basisonderwijs.

BELGA

Eén van de 15 genomineerden is de Vrije Basisschool in Godsheide. Directeur Ronny Van der Spikken legt in het kort uit wat dit project precies inhoudt. Volgens hem heeft ‘Verbondenheid’ al concrete resultaten voor de school uit Godsheide opgeleverd. Zo zijn er minder gevallen van pesterijen en geweld omdat men bij een conflictsituatie altijd op zoek gaat naar de aanleiding en een oplossing.

Ronny Vanderspikken (04:12')
     ?      ?      ?
Klik op het ikoontje van je keuze.