Maximale gezondheidsfactuur voor gezinnen

De uitgaven die gezinnen per jaar voor al hun leden moeten doen voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten worden begrensd in functie van het inkomen. Dat is de essentie van de maximumfactuur voor gezondheidszorgen (MAF) die maandag werd voorgesteld door minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke (SP). Het systeem gaat vanaf dit jaar geleidelijk van start. Op kruissnelheid kost de MAF 3,4 miljard aan extra middelen.

BELGA

BR>

Vanaf begin dit jaar tellen de ziekenfondsen de uitgaven voor noodzakelijke geneesmiddelen mee voor gezinnen die behoren tot de sociale categorieën. Eens die een remgeld-plafond van 18.000 fr. aan persoonlijke uitgaven hebben bereikt, krijgen ze het supplement later van het ziekenfonds terugbetaald. Bovendien wordt dat plafond van 18.000 fr. vanaf dit jaar ook van kracht voor alle gezinnen met een netto-belastbaar inkomen tot 540.000 fr (de lage inkomens).

Ook voor de andere inkomenscategoriëen worden plafonds voorzien. Zo zal een gezin met een bescheiden inkomen tot 830.000 fr. een maximale gezondheidsfactuur van 26.000 fr. moeten betalen. De remgeldplafonds lopen op tot 40.000 fr. (voor de inkomens tussen 830.000 en 1,12 miljoen fr.), 56.000 fr. (1,12-1,4 miljoen), 72.000 fr. (1,4-2 miljoen) en 100.000 fr. (voor alle inkomens boven de 2 miljoen).