Containerschip dreigt te zinken voor Oostende

Op 17 mijl voor de kust van Oostende is maandagmorgen een fruitcontainerschip in moeilijkheden geraakt. Het vaartuig, de Swan Lagoon, heeft 18 graden slagzij gemaakt en kan daardoor niet meer verder varen. De kustwacht poogt, met bijstand van bergers, momenteel het vaartuig te rechten hetzij door het overladen van de vracht, hetzij door het bijpompen met zware brandstof, aldus de Oostendse kustwacht.

BELGA

Het overladen of bijtanken moet in de loop van maandagnamiddag geklaard zijn, omdat er dan een zware zee en een ongunstige wind van 7 Beaufort voorspeld is. Als de cargo tegen die tijd niet uit het ankergebied wegraakt, acht de kustwacht de kans reëel dat het schip door de zware golven omslaat en zinkt.