Aanhangers Milosevic demonstreren in Belgrado

Westerse mogendheden oefenen druk uit om Milosevic niet in Belgrado wegens machtsmisbruik maar in Den Haag wegens oorlogsmisdaden te laten berechten. Het Joegoslavië-Tribunaal van de Verenigde Naties in Den Haag stelde hem in 1999 tijdens NAVO-aanvallen op Joegoslavië in staat van beschuldiging. In Joegoslavië wordt het tribunaal als anti-Servisch gezien.

BELGA

De druk op Belgrado is groot. De Joegoslavische minister van Binnenlandse Zaken Zoran Zivkovic erkent in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel dat met name Amerikaanse druk de autoriteiten ertoe brachten om Milosevic op 31 maart te arresteren. De VS hadden Joegoslavië tot april de tijd gegeven om te beginnen betekenisvol samen te werken met het VN-Tribunaal. Anders zou Belgrado geen Amerikaanse steun krijgen.