Europa onderhandelt over Kyoto-protocol

De Europese Unie is bereid om over een protocol van het akkoord van Kyoto opnieuw te onderhandelen om te gemoed te komen aan de Verenigde Staten, na de weigering van Washington om het akkoord over de vermindering van de uitstoot van broeikaseffecten te ratificeren.

BELGA

In een gezamenlijk artikel dat zaterdag verscheen in de Zweedse krant Goeteborgs-Posten, verklaren Europees Commissievoorzitter Romano Prodi en de Zweedse premier Goeran Persson, thans voorzitter van de EU, zich akkoord om de voorwaarden van het protocol te herzien. "Indien sommige punten van het akkoord de Verenigde Staten beletten het akkoord te ondertekenen, zullen we die punten eerder opnieuw onderhandelen dan wel het akkoord in zijn totaliteit te begraven", stellen Prodi en Persson. "Volgens ons zou het een verschrikkelijke fout zijn het akkoord te verscheuren en volledig van nul te herbeginnen. We zouden veel tijd verliezen en de hele wereld zou verliezen", voegden ze er nog aan toe.