BTTB tevreden over spoorinvesteringen

De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) is tevreden over de investeringen die de federale regering wil doorvoeren in het spoor. Toch heeft de BTTB ook enkele opmerkingen bij de plannen. Voornaamste punt van kritiek is de vaststelling dat de belangrijkste investeringen bij de NMBS pas op het einde van het meerjarenplan zullen gerealiseerd worden. Daardoor wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen volgens de BTTB doorgeschoven naar de volgende regering.

BELGA

Verder is de BTTB ook gekant tegen de geplande aanleg van grootschalige parkeergebouwen en toegangswegen voor de stations. Die plannen zijn er onder meer voor Gent, Antwerpen en Leuven. De BTTB pleit voor de aanleg van kleinschalige parkeergelegenheid en het heropenen van stopplaatsen. Dat moet reizigers de kans bieden om zo dicht mogelijk bij hun woonplaats de trein te nemen.

De bond verzet zich ook tegen de bouw van de HST-terminal Brussel-Europa. De BTTB noemt dat een onoordeelkundige investering en verkiest een versnelde ontsluiting van de luchthaven van Zaventem.