Is dit een foto uit Wiemesmeer?

Tijdens het laatste weekend van juni heeft Hell on Wheels Belgium op het militaire vliegveld van Zutendaal het evenement “Return to Y-29” georganiseerd. Voor de gelegenheid zijn er 230 voertuigen uit WO2 afgezakt naar Zutendaal. Daarnaast was er ook de tweedaagse openlucht militaria beurs en het toppunt was de landing van de P-51 Mustang op zondagmiddag.

Dirk Thielens

Ondanks het slechte weer op zaterdag zijn er naar schatting toch een vierduizend tal bezoekers geweest.

Een heel mooi moment was de officiële herdenking op vrijdagnamiddag met een dertigtal vaandeldragers en de aanwezigheid van talrijke burgerlijke en militaire hoogwaardigheidsbekleders. Naast Kolonel Vansina van luchtmachtbasis Kleine Brogel en Lt.-Kolonel Awouters van de basis Zutendaal waren Lt. Kolonel Stams en Cdt. Peter Celis aanwezig. Zelfs Luitenant-Generaal Van Caelenberge en Majoor Sidoti van de Amerikaanse ambassade waren present.

Ook na het evenement “Return to Y-29” blijven een aantal leden van Hell on Wheels Belgium verder werken om de nagedachtenis aan het voormalige Amerikaanse vliegveld Y-29 in stand te houden.

Niet alleen het monument Y-29 is opgekuist maar er wordt ook verder gezocht naar allerlei documentatie en getuigenissen.

Indien er mensen zijn die meer gegevens hebben over het oude vliegveld, dit kunnen anecdotes zijn, foto’s, aantekeningen, etc. mogen zij altijd contact opnemen met Dirk Thielens via email op dirk.thielens@skynet.be of gsm 0478/83.28.75.

Zo hebben we onlangs in het gemeentearchief bijgevoegde foto gevonden. Indien iemand weet of deze foto destijds in Wiemesmeer genomen is en zo ja waar juist mag hij of zij altijd contact opnemen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio