Hoorn van Afrika

Niet zozeer de droogte is de oorzaak van de hongersnood in Afrika, eerder het Westers geïnspireerd beleid. Neem nu Ethiopië dat over enorme watervoorraden, mineralen en zelfs over aardgas beschikt. Dit land voert een beleid in dienst van buitenlandse multinationals waardoor o.a. de beste landbouwgronden gereserveerd worden voor 'snijbloemen'. Nochtans heeft de bevolking op de eerste plaats nood aan graangewassen. De enige manier om deze regio zich te laten ontwikkelen is een einde maken aan elke buitenlandse inmenging zodat de volkeren daar zelf hun lot in eigen handen kunnen nemen.

x