Cricket in België: onbekend maar niet onbemind

Zoom.in

Enorm populair in India en Pakistan, maar bij ons is de eeuwenoude balsport relatief onbekend. In Meise willen ze het tij doen keren met een internationaal toernooi en het opleiden van talent.