Iets positievere prognoses voor Belgacom

Belgacom heeft de prognoses voor het hele jaar lichtjes positief bijgesteld. Dat blijkt uit de cijfers voor het tweede kwartaal van de telecomgroep.

Belgacom verwacht voor 2011 een daling van de ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) dichter bij de 4 pct, dan bij de vooropgestelde vork van 4 à 5 pct.

belga.be

Wat de opbrengstenvooruitzichten betreft, handhaaft Belgacom de verwachte daling met 1 à 2 pct. De omzet van Belgacom in het tweede kwartaal kwam uit op 1,612 miljard euro, 3,2 pct lager dan vorig jaar. De ebidta steeg 1,9 pct tot 512 miljoen euro. Belgacom rapporteert een sterke klantenaangroei voor tv en packs in het tweede kwartaal, en een verbetering voor mobiele klanten. De groei van het aantal internetklanten bleef bescheiden. Ceo Didier Bellens ziet een aantal bemoedigende positieve tekenen in de operationele resultaten van het tweede kwartaal.