Sociale huurcontracten niet langer onbeperkt in tijd

Zoom.in

Door de huurhervorming zullen de mensen die het breder krijgen, moeten verhuizen maar dat lijkt in strijd met de wens naar meer diversiteit binnen de sociale woningbouw.