Extra toelage voor werken aan kerk Houthalen-Oost

Het gemeentebestuur gaat een extra toelage van 12.763 euro overmaken aan de kerkfabriek O.L.V. Van Banneux uit Houthalen-Oost. Dit extra bedrag is nodig om een aantal noodzakelijke werken uit te voeren in de gebouwen die de kerkfabriek beheert in Houthalen-Oost.

stijn van dingenen

Nadat eerder de verwarming in de parochiekerk, de zaalkerk en de vergaderzalen overschakelde op gasverwarming, vindt de kerkfabriek het opportuun om de nog aanwezige mazouttanks te verwijderen. De kans op een bodemverontreiniging bij deze oude ondergrondse tanks is immers reëel. Daarnaast wil de kerkfabriek de verwarmingsinstallatie van de vergaderzalen ook uitrusten met afzonderlijke circuits voor de boven- en benedenverdieping. Op die manier kan het verbruik verminderen.

In zaal Lentedreef, de vroegere zaalkerk, wordt bovendien de electrische schakelkast vervangen. De huidige kast voldoet niet aan de voorwaarden inzake brandveiligheid. Met de extra toelage die het gemeentebestuur nu voorziet, moeten voornoemde werken snel kunnen worden uitgevoerd.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio