Vergeven zondaar

Wanneer sommige mensen over God horen spreken, bekruipt hen meteen de angst. Het is alsof zij plots een zware last op hun schouders voelen drukken, alsof zij in een keurslijf worden geperst. Toch wel eigenaardig maar misschien ergens toch te begrijpen.

Ann

Wanneer het over geloofskwesties gaat, roept dit bij de meesten onder ons meteen beelden op. In de loop van de schooltijd of vanuit de thuissituatie of door het ‘geleefde leven’ hebben we allemaal een bepaald beeld van degene die we ‘God’ noemen. God is liefde, zoveel zou duidelijk moeten zijn. Doch velen zien van de paradijselijke liefde niet veel in de wereld rondom. Er is veel leed en miserie, vele vragen blijven onbeantwoord, de toekomst is ongewis en ons eigen verleden speelt ons vaak nog steeds na zovele jaren parten. Ja, dat is allemaal waar en terecht. Op een dag echter, ontmoette ik een persoon in wiens ogen ik God naar mij zag kijken. “ Mijn geheim is dat ik Gods liefde heb ontmoet en binnengelaten, … voor altijd.”