Schuldvraag

Wanneer een ziekte je treft, zeggen mensen vaak: ”Waarom ik?” Wanneer het ongeluk ons leven binnendringt, zijn we geshockeerd. Dat wat men ‘uitdrukkelijk’ niet wil en waar men zeker niet om gevraagd heeft, gebeurt toch. De vraag of men dat verdiend heeft, komt aan de oppervlakte.

Ann

Vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid zoeken we meteen naar oorzaak en gevolg. Gingen we misschien in de fout en is dit nu de bestraffing daarvoor want een uitleg voor ‘zinloos lijden’ hebben we niet. We moeten dus ergens wel schuldig zijn zoals bijvoorbeeld vroeger op school wanneer je voor wangedrag of nalatigheid gestraft werd. Want als dat niet zo is, is het hele leven, ja ons hele bestaan onrechtvaardig, oneerlijk en waardeloos! Op het eerste gezicht een sluitende conclusie. Beloning en bestraffing is een gekende wetmatigheid maar toch is lijden vaak ten onrechte! Doch lijden in liefdevolle overgave wordt ‘loutering’ en wel van de bovenste plank. Ook daar getuigen mensen van. Dan zal zelfs het lijden ‘zinvol’ worden.