Nieuwe matrassen voor de uitleendienst Rode Kruis-Hamont-Achel

Met de opbrengst van de stickerverkoop tijdens de jaarlijkse 14-daagsee in april en mei van dit jaar, kon Rode Kruis afdeling Hamont-Achel, gesteund door Lions-club Breugel en horeca Van Hout , haar uitleendienst uitbreiden met drie ( permanent met lucht gevulde ) matrassen.

Jozef Bloemen

Deze matrassen kunnen doorligwonden bij langdurig bedlegerige patiënten afremmen en het comfort van de zieke verhogen.

Omwille van het medisch karakter bij het gebruik van deze matrassen kan de ontlening enkel mits voorschrift van een huisarts. Alle huisartsen van Hamont-Achel worden hierover ingelicht.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij de verantwoordelijke voor de uitleendienst, mevr. Nelly Van Vlierden, Kapelstraat 17, Hamont-Achel, tel: 011/44.58.81. Iedere dag van 9 tot 11 uur en 19 tot 21 uur. Alle info over alle diensten van het Rode Kruis-Hamont-Achel vindt u op onze website: http://hamont-achel.rodekruis.be.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio