Blèf Hôessëls kalle

Paul Achten Paul

Altëlichëlëk wo's Harie nwô de noskës nog wat ollëg gëwès èn zënnën wof.

Hoogstwaarschijnlijk was Hendrik na het avondeten nog wat bezig geweest in zijn tuin.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio