Komende maanden meer politie in Houthalen-Oost

De voorbije weken verschenen er heel wat berichten over diefstallen en inbraken in de gemeente. Bij veel inwoners borrelt er dan ook stilaan een onveiligheidsgevoel op. “Maar dat is onterecht”, aldus burgemeester Yzermans en hoofdcommissaris Jean-Paul Lucas.

stijn van dingenen

“Toegegeven, in mei was er een opflakkering van het aantal woninginbraken, maar ongerustheid is echt niet nodig”, aldus burgemeester Yzermans.

“Het zal misschien verbazen, maar de cijfers tonen aan dat het in onze gemeente de goede kant op gaat. Bovendien ligt het aantal feiten in onze gemeente verhoudingsgewijs zelfs lager dan in heel wat andere Limburgse steden of gemeenten. Reden tot ongerustheid is er dus zeker niet.” Hoofdcommissaris Lucas staaft de stelling van de burgemeester met de meest recente cijfers. “In 2009 hadden we in totaal 697 meldingen van feiten. In deze cijfers zitten alle meldingen van diefstallen. In 2010 daalde dit cijfer tot 681. Hiermee zetten we de positieve trend van de voorgaande jaren verder”, aldus commissaris Lucas. “Daarnaast ligt ook het oplospercentage hoog, iets wat mede te danken is aan een prima samenwerking op provinciaal niveau én aan de versterkte inzet van ons eigen rechercheteam.”

“De komende maanden gaan we ook extra inzetten op een aantal deelwijken. Onder meer in Houthalen-Oost zal intensief gewerkt worden om overlastverschijnselen terug te dringen”, aldus burgemeester Yzermans. “In de buurt van een aantal pleinen, zoals het Lindeplein, wordt het aantal politiepatrouilles opgedreven en worden prikacties voorzien. Ook bekijken we of het plein niet deels kan afgesloten worden voor auto’s. Binnenkort plannen we alvast een informatieavond op het Lindeplein zelf.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio