John Vrancken stopt met politiek

Afgelopen donderdag nam John Vrancken afscheid van de gemeenteraad. Meteen ook werd het zijn politiek afscheid, Vrancken stopt er mee. Door zijn verhuis naar Hasselt was het voor John Vrancken het juiste moment om te stoppen met de gemeentepolitiek in onze gemeente.

stijn van dingenen

De voorbije jaren kende Vrancken een woelig politiek parcours. Hij startte bij Vlaams Belang en veroverde een zitje als gemeenteraadslid. Nadien werd hij ook verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Na enkele jaren voor Vlaams Belang te hebben gezeteld, kon Vrancken het niet meer vinden met de partijleiding. Hij stapte dan ook over naar Lijst Dedecker, waar hij zelfs even provinciaal voorzitter was.

Maar ook bij LDD liep het snel scheef, wat er toe leidde dat Vrancken de laatste twee jaar van zijn gemeentelijk mandaat als onafhankelijke zetelde.

Donderdag legde in handen van gemeenteraadsvoorzitster Mertens dan Johns opvolger Bob De Wispelaere de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt Vrancken op als 1ste opvolger van de Vlaams Belanglijst die in 2006 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bob legde dus de eed af en stapte in de gemeenteraad via het Vlaams Belang, maar maakte donderdag meteen bekend te gaan zetelen als onafhankelijke. Eerder koppelde De Wispelaere zich ook in de provincieraad los van Vlaams Belang. Momenteel zetelt Bob nog steeds in de provincieraad. Opvallend is dat ook het parcours van De Wispelaere veel lijkt op dat van zijn voorganger Vrancken. Ook Bob kende een korte passage bij Lijst Dedecker.

De Wispelaere liet meteen weten dat hij wil meewerken en -denken aan elke goede besluitvorming voor onze gemeente. Hij bracht meteen ook al een punt op de gemeenteraad. "Veel ouders klagen over het feit dat de schoolpoorten aan De Kleine Kunstenaar en de Griffel niet altijd op slot zijn tijdens de schooluren. Nochtans is dat verplicht" aldus De Wispelaere. Hij interpelleerde schepen van Onderwijs Ventura hierover, die het probleem ging onderzoeken.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio