Zorgpremie

Print
Waarom moet men in Wallonië de zorgpremie van 25 euro niet betalen? daar is de geneeskundige bijstand zeker zo goed als in Vlaanderen. Mensen die 40 jaar gewerkt hebben en belastingen betaald hebben, is dat nog niet genoeg bijgedragen ana de sociale zekerheid?
En als je dan zo veel jaar 25 euro zorgpremie betaald hebt, waarom kan dan neit iedere Vlaming ervan genieten? Want dan is uw pensioen te hoog om deze bijstand te krijgen, dan krijgt ge niet genoeg punten van de medische dienst om ervan te genieten. Bij overlijden moet in sommige gevallen de familie terugbetallen. Is elke Belg, die in België woont, niet gelijk voor de Belgische wetgeving, Welen en Vlamingen? Maar de wet is niet gelijk voor iedere Belg. Dit is zeker een kwestie om aan de kaarten aan het Hof, de Rechtbank, de Raad van State. Maar ja, de Vlaming en de Limburgers zijnk ampioen in het betalen van belastingen en boetes