Mislukte communautaire dialoog

Print
Mislukte communautaire dialoog

Mislukte communautaire dialoog

Dat de dialoog mislukt is, kan Peeters en de Vlaamse partijen moeilijk aangewreven worden. Peeters en co gingen wel zwaar in de fout toen zij die dialoog opstartten en in stand hielden: bij herhaling hebben alle Franstalige partijen - zonder uitzondering - signalen uitgezonden die niet anders konden geïnterpreteerd worden dan dat het met die dialoog nooit iets zou worden.
De keuze voor de dialoog kwam er "omdat de crisis vereistte dat er bestuurd zou worden". Enkele maanden later zou dat "bestuur" weigeren om het Vlaamse KBC te redden, een beslissing die zonder ingrijpen van de Vlaamse regering de crisis alleen maar groter zou gemaakt hebben. Het maakt de inschattingsfout van Peeters en co des te pijnlijker.

En om diezelfde reden (de crisis) zal het dossier staatshervorming nu naar de achtergrond moeten verdwijnen. Een verkeerde keuze dreigt: het Vlaamse niveau dat bij machte zou moeten zijn om antwoorden te formuleren op de crisis mag dat bij gebrek aan bevoegdheden niet doen. Het federale niveau dat wel de bevoegdheden heeft, heeft de middelen en de eensgezindheid niet. Het is dus niet werken aan een staatshervorming óf het oplossen van de crisis. Het is allebei of geen van beide. Benieuwd of de Vlaamse partijen opnieuw in de fout zullen gaan en zo ja, hoeveel kiezers in die val zullen trappen.