kerncentrales

De Duitse regering maakt een bocht van 180 graden en wil op tien jaar tijd de kerncentrales sluiten, zonder verder overleg met de andere Europese landen. Dit is een paniek reactie en niet doordacht, maar met de hete adem in de nek van de groene partijen beslist men soms te vlug zonder dat er ook alternatieven zijn in deze korte periode, die voor heel Europa gelden en hen voor voldongen feiten zal plaatsen, dit is zeker waar voor België, wat gaan wij daar aan doen nog meer gaan betalen voor onze stroom?

x