vernietigen aardappelvelden

Wat zeer opvallend was , is het feit dat de beelden over de actievoerders gister , bij de vernietiging van de aardappelvelden , duidelijk maakten dat vooral actie gevoerd werd door alternatievelingen, zeer waarschijnlijk "soft-" en andere druggebruikers en dikwijls te herkennen door hun kleding en haartooi.

x

Tegen genetisch gemanipuleerde Nederwiet werd door geen enkele organisatie geprotesteerd en vernietigde velden om deze reden zijn nooit vermeld geworden.

Geweldgebruik is ook helemaal niet vreemd aan druggebruik...

De geldwinsten met de genetisch gemanipuleerde cannabis brengt nu al jaren gigantische winsten op aan de druglobby. Waarom voeren diezelfde organisaties geen enkele actie tegen deze genetische manipulatie en dus tégen de drugslobby?

Massaal druggebruik legt immers wél een hypotheek op de toekomst van onze samenleving, op de toekomst van de volgende generatie.

ook de reactie van Europees parlementslid Bart Staes verwondert mij niet. Groen! heeft immers ook de "burgerlijke ongehoorzaamheid " t.o.v. het verbod op cannabisgebruik gepromoot.